image

Phiếu Sổ 3 Liên

- Chất liệu: Giấy Carbon
- Công nghệ: In 1 màu (in 4 màu tăng 800.000)
- Thành Phẩm: Đóng số liên tục
- Đóng cuốn 50 số/cuốn
- Ngày giao hàng: 7 ngày
- File thiết kế: Khách hàng tự thiết kế. Trường hợp Công ty thiết kế sẽ tính phí
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản trước khi giao hàng
- Phương thức vận chuyển: Khách hàng tự vận chuyển
Thông tin sản phẩm
Mã SPKích thướcChất liệuQuy cách inSố lượngĐơn vị tínhGiá trước VAT (VND) 
PS3-01 15*21cm (A5)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 20 Cuốn
24,290
PS3-02 15*21cm (A5)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 40 Cuốn
23,423
PS3-03 15*21cm (A5)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 100 Cuốn
22,500
PS3-04 15*21cm (A5)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 200 Cuốn
21,688
PS3-04 15*21cm (A5)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 200 Cuốn
21,688
PS3-05 15*21cm (A5)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 300 Cuốn
20,820
PS3-06 15*21cm (A5)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 500 Cuốn
19,950
PS3-07 21*30cm (A4)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 20 Cuốn
45,000
PS3-08 21*30cm (A4)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 30 Cuốn
43,470
PS3-09 21*30cm (A4)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 50 Cuốn
41,860
PS3-10 21*30cm (A4)Carbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 100 Cuốn
40,000
PS3-11 9*20cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 30 Cuốn
17,300
PS3-12 9*20cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 60 Cuốn
16,200
PS3-13 9*20cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 90 Cuốn
16,000
PS3-14 9*20cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 120 Cuốn
15,300
PS3-15 9*20cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 240 Cuốn
14,700
PS3-16 10*24cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 20 Cuốn
26,500
PS3-17 10*24cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 80 Cuốn
22,000
PS3-18 10*24cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 160 Cuốn
21,500
PS3-19 10*24cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 320 Cuốn
20,000
PS3-20 10*15cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 40 Cuốn
14,000
PS3-21 10*15cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 80 Cuốn
13,500
PS3-22 10*15cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 320 Cuốn
12,500
PS3-23 8*10cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 500 Cuốn
12,000
PS3-24 10.5*28cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 120 Cuốn
22,500
PS3-25 13*21.5cmCarbon 3 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 150 tờ/cuốn 160 Cái
21,500
Danh mục sản phẩm
Khách hàng
HotLine
1900 63 69 14

Đến trang so sánh sản phẩm