image

Phiếu Sổ 2 Liên

- Chất liệu: Giấy Carbon.
- Công nghệ: In offset.
- Ngày giao hàng: 7 ngày. (in 4 màu tăng 800.000)
- File thiết kế: Khách hàng tự thiết kế. Trường hợp Công ty thiết kế sẽ tính phí
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản trước khi giao hàng
- Phương thức vận chuyển: Khách hàng tự vận chuyển
Thông tin sản phẩm
Mã SPKích thướcChất liệuQuy cách inSố lượngĐơn vị tínhGiá trước VAT (VND) 
PS2-01 10*16cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 40 Cuốn
8,800
PS2-02 10*16cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 80 Cuốn
8,500
PS2-03 10*16cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 160 Cuốn
8,200
PS2-04 10*16cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 200 Cuốn
7,900
PS2-05 10*16cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 480 Cuốn
7,630
PS2-06 14.5*21cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 20 Cuốn
16,000
PS2-07 14.5*21cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 40 Cuốn
15,500
PS2-07 14.5*21cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 40 Cuốn
15,500
PS2-08 14.5*21cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 60 Cuốn
15,000
PS2-09 14.5*21cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 100 Cuốn
14,000
PS2-10 14.5*21cmCarbon 2 liênIn 1 màu | Không số nhảy | 100 tờ/cuốn 200 Cuốn
13,630
Danh mục sản phẩm
Khách hàng
HotLine
1900 63 69 14

Đến trang so sánh sản phẩm