image

Phiếu Sổ 1 Liên

- Chất liệu: Giấy Fort 70.
- Công nghệ: In offset.
- Ngày giao hàng: 7 ngày. (in 4 màu tăng 800.000)
- File thiết kế: Khách hàng tự thiết kế. Trường hợp Công ty thiết kế sẽ tính phí
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản trước khi giao hàng
- Phương thức vận chuyển: Khách hàng tự vận chuyển
Thông tin sản phẩm
Mã SPKích thướcChất liệuQuy cách inSố lượngĐơn vị tínhGiá trước VAT (VND) 
PS1-01 5*14.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 80 Cuốn
3,500
PS1-02 5*14.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 160 Cuốn
3,000
PS1-03 5*14.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 240 Cuốn
2,700
PS1-04 5*14.5cm Fort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 320 Cuốn
2,470
PS1-05 5*14.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 500 Cuốn
2,400
PS1-06 5.5*8.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 500 Cuốn
2,400
PS1-07 20*7cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 200 Cuốn
6,800
PS1-08 20*29.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 10 Cuốn
22,500
PS1-09 20*29.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 20 Cuốn
20,000
PS1-09 20*29.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 20 Cuốn
20,000
PS1-10 20*29.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 30 Cuốn
18,000
PS1-11 20*29.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 50 Cuốn
16,500
PS1-12 20*29.5cmFort 70In 1 màu | Bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 100 Cuốn
16,000
PS1-13 14.5*10cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 200 Cuốn
6,500
PS1-14 14.5*10cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 400 Cuốn
3,800
PS1-15 14.5*10cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 1,000 Cuốn
2,300
PS1-16 14.5*10cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 2,000 Cuốn
1,700
PS1-17 14.5*10cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 3,200 Cuốn
1,140
PS1-18 8*12cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 1,000 Cuốn
1,800
PS1-19 8*12cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 2,000 Quyển
1,200
PS1-20 8*12cmFort 80In offset | Đóng cuốn 10 tờ/cuốn 5,000 Cuốn
800
PS1-21 14.5*21cmFort 65In 1 màu | Không bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 50 Cuốn
10,000
PS1-22 14.5*21cmFort 65In 1 màu | Không bấm răng | Đóng cuốn | Không số nhảy 100 Cuốn
9,500
Danh mục sản phẩm
Khách hàng
HotLine
1900 63 69 14

Đến trang so sánh sản phẩm